3.

Οι υπερβολικές τιμές στους ήρωες, κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν αδύναμοι.

Οι υπερβολικές τιμές στα πλούτη, κάνουν τους ανθρώπους να γίνονται κλέφτες. Read More

Pro-life

«Όλοι είναι για χάρη του αγέννητου. Θα κάνουνε τα πάντα για το αγέννητο. Αλλά μόλις γεννιέται κανείς είναι μόνος του. Οι pro-life συντηρητικοί έχουν εμμονή με Read More

2.

Όταν οι άνθρωποι ονομάζουν κάτι όμορφο. Κάτι άλλο γίνεται άσχημο.

Όταν οι άνθρωποι ονομάζουν κάτι καλό. Κάτι άλλο γίνεται κακό. Read More