11.

Οι ακτίνες του τροχού ενώνονται στη ρόδα, αλλά η χρησιμότητά της βρίσκεται στον κενό χώρο ανάμεσά τους. Read More