10.

Μπορείς να ισορροπήσεις τη ζωτική σου ενέργεια και να αγκαλιάσεις αχώριστα το Ένα;

Μπορείς να ελέγξεις την ανάσα σου και να την κάνεις απαλή σαν του μωρού;

Μπορείς να καθαρίσεις την εσωτερική σου ματιά μέχρι να βλέπεις μόνο Φως;

Μπορείς να αγαπάς τους ανθρώπους και να τους οδηγείς χωρίς να τους επιβάλλεσαι;

Μπορείς να διεκπεραιώσεις τις σημαντικές υποθέσεις, αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους;

Η υπέρτατη αρετή είναι το να γεννάς χωρίς να νιώθεις ότι σου ανήκει αυτό που γέννησες, να χαίρεσαι κάτι χωρίς να νιώθεις την ανάγκη να το κατέχεις, να δρας χωρίς να απαιτείς ανταμοιβή, να καθοδηγείς τους ανθρώπους χωρίς να τους επιβάλλεσαι.

tao te ching

mark-demsteader-01