11.

Οι ακτίνες του τροχού ενώνονται στη ρόδα, αλλά η χρησιμότητά της βρίσκεται στον κενό χώρο ανάμεσά τους.

Ο πηλός φτιάχνει ένα κανάτι, αλλά η χρησιμότητά του βρίσκεται στο κενό μέσα του.

Το ξύλο χτίζει τους τοίχους του σπιτιού, αλλά η χρησιμότητά του βρίσκεται στον κενό χώρο μέσα στον οποίο ζούμε.

Έτσι, εργαζόμαστε με αυτό που Είναι, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό που Δεν Είναι.

tao te ching

605408E0DB7D219F6B636CBDB9F9AEFD