Που θα πάει;

Δεν υπάρχουν τάξεις, δεν υπάρχουν «έννοιες». Δεν υπάρχουν -ισμοί  και συστήματα να μας περιορίζουν. Να τους ρίχνουμε Read More