Το χαρτί με τα χρειαζούμενα

Ξέρω πολλούς που τριγυρίζουν μ’ ένα χαρτί

Όπου έχουν γραμμένο τι τους χρειάζεται.

Όσοι διαβάζουν το χαρτί λένε: Είναι πολλά!

Μα εκείνος που το ‘γραψε λέει: Είναι το λιγότερο.

Μερικοί όμως δίχνουν περήφανοι το δικό τους χαρτί

Όπου έχουν γράψει λίγα.

Μπέρτολτ Μπρεχτ

magritte+painting+dove