19.

Μη γεμίζεις το νου σου με στείρες γνώσεις,

Και θα θυμηθείς τη φυσική σου σοφία.

Μην ασχολείσαι με το τι πιστεύουν οι άλλοι ότι είναι ηθικό,

Και θα είσαι πολύ πιο ευτυχισμένος.

Μην είναι το μόνο σου μέλημα το κέρδος,

Και θα χαθούν οι κλέφτες.

Γίνε απλός και καλλιέργησε τον εαυτό σου,

Σβήνοντας μέσα σου τις επιθυμίες.

Tao te ching

cGkpntk