Λύσις

τα παντα έχουν ήδη ειπωθεί

λέξεις ενωμένες

που αλλάζουν ζωές· νομίζουμε

-οι ζωές αλλάζουν μόνο

όταν κάποιοι από εμάς γίνονται

τροφή για σκουλίκια

τα πάντα έχουν ειπωθεί και αναλυθεί

σχεδιαγράμματα πρόσημα

κόκκινα και πράσινα αραβικά αρχαία σύμβολα

-τα καινούρια τους έχουν την όψη του διαβόλου

πλέον σε μας

τα πάντα έχουν ειπωθεί

μέχρι και ένας μόνιμα έφηβος

σπάιντερμαν σε δέκα

παράλληλα σύμπαντα

πολεμάει μετά από ογδόντα χρόνια

τους ίδιους

αλλά άλλους

-κουράστηκα

και κουράστηκε

τα πάντα έχουν ειπωθεί

κάθε φορά οι ίδιες

ιστορίες

με διαφορετικά ονόματα από διαφορετικές

παρατάξεις

-ακόμα δεν έχω καταλάβει

τι είναι η παράταξη

και κυρίως που παρατάσσεται

όσους συνδιασμούς λέξεων και να προσπαθήσουμε

το λουκέτο

μόνο να σπάσει μπορεί

-α ξέχαστηκα

όχι με βία

αυτή είναι κατακριτέα

απ’ όπου κι αν προέρχεται

Michaël-Borremans-The-Devils-Dress