66.

Όλα τα ποτάμια καταλήγουν στη θάλασσα, επειδή αυτή βρίσκεται χαμηλότερα.

Η δύναμή της έγκειται στην ταπεινότητά της.

Γι’αυτό ο Σοφός ξέρει ότι για να κυβερνήσει τους ανθρώπους, πρέπει να τους αφήσει να ηγηθούν.

Για να οδηγήσει τους ανθρώπους, πρέπει να μάθει να τους ακολουθεί.

Με τον τρόπο αυτό, ο Σοφός στέκεται πάνω από τους ανθρώπους, αλλά κανείς δεν νιώθει το βάρος του.

Προπορεύεται, αλλά δεν εμποδίζει κανέναν να βαδίσει το δρόμο του.

Έτσι, όλος ο κόσμος τον ευγνωμονεί.

Επειδή ο Σοφός δεν ανταγωνίζεται κανέναν, κανένας δεν τον ανταγωνίζεται.

sk72b

Tao te ching