Όχι κύριε ποιητά

Όχι κύριε ποιητά, θα συνεχίζω να γράφω πεζά, να τα χωρίζω σε στοίχους, να τα βαφτίζω ποιήματα. Όχι κύριε ποιητά, θα συνεχίζω να κάνω τέχνη κι ας μην είμαι βαφτισμένος από κάποιους καλλιτέχνες, επίσημα ως καλλιτέχνης. Ήρθε η εποχή να φτιάξει τέχνη και ο τελευταίος. Κι ας μην γνωρίζει την ιστορία της τέχνης και τα ρεύματα που την εκπροσωπούν. Εξάλλου η τέχνη δεν είναι παρά ένα μέσο επικοινωνίας, πρωτίστως με το μέσα σου και κατ’ επέκταση με τους γύρω. Δεν έχει καμία σχέση με την προσωπολατρεία σου και την εμμονή σου με τις νόρμες. Ούτε με βραβεύσεις και επαίνους.

Όχι κύριε ποιητά,
θα συνεχίζω να γράφω
πεζά,
να τα χωρίζω σε στοίχους,
να τα βαφτίζω ποιήματα.
Όχι κύριε ποιητά, θα συνεχίζω
να κάνω τέχνη κι ας μην είμαι βαφτισμένος από κάποιους καλλιτέχνες,
επίσημα ως καλλιτέχνης. Ήρθε
η εποχή να φτιάξει τέχνη
και ο τελευταίος.
Κι ας μην γνωρίζει την ιστορία
της τέχνης και τα ρεύματα
που την εκπροσωπούν. Εξάλλου
η τέχνη δεν είναι παρά ένα μέσο επικοινωνίας,
πρωτίστως με το μέσα σου και κατ’ επέκταση με τους γύρω.
Δεν έχει καμία σχέση
με την προσωπολατρεία σου
και την εμμονή σου με τις νόρμες.
Ούτε με βραβεύσεις
και επαίνους.

the-duke-of-pop