76.

Ο άνθρωπος γεννιέται απαλός και εύκαμπτος.
Όταν πεθαίνει, είναι τραχύς και άκαμπτος. Read More