45.

Η αληθινή τελειότητα δείχνει ατελής, όμως είναι τέλεια όταν τη χρησιμοποιείς.
Η αληθινή πληρότητα δείχνει άδεια, όμως η χρήση της είναι ανεξάντλητη.
Η αληθινή ευθύτητα δείχνει στρεβλή,
η αληθινή επιδεξιότητα φαντάζει αδέξια,
η αληθινή ευγλωττία δεν χρησιμοποιεί λόγια.
Η δραστηριότητα καταπολεμά το κρύο, και η ηρεμία τη ζέστη.
Η απόλυτη ειρήνη είναι ο κανόνας στη φύση.

Tao te ching

automat