Τι ωφελεί η καλοσύνη

1.

Τι ωφελεί η καλοσύνη

όταν οι καλοί δολοφονούνται

ή δολοφονούνται αυτοί

που δέχονται την καλοσύνη;

Τι ωφελεί η λευτεριά

όταν οι ελεύθεροι αναγκάζονται να ζουν μαζί

με τους σκλάβους;

Τι ωφελεί η λογική

όταν το παράλογο μονάχα εξασφαλίζει την τροφή

που ο καθένας χρειάζεται;

2.

Αντί να είστε καλοί μονάχα, προσπαθείστε

να δημιουργήσετε μια κατάσταση που να κάνει

δυνατή την καλοσύνη ή καλύτερα

περιττή!

Αντί να είστε ελεύθεροι μονάχα, προσπαθείστε

να δημιουργήσετε μια κατάσταση που να τους ελευθερώνει όλους

που να κάνει ακόμα και την αγάπη για την ελευθερία

περιττή!

Αντί να είστε λογικοί μονάχα, προσπαθείστε

να δημιουργήσετε μια κατάσταση

που να μεταβάλλει το παράλογο στον άνθρωπο

σε μια επιχείρηση κακή!

Μπέρτολτ Μπρεχτ

Banksy-painting-cu_1422732i