76.

Ο άνθρωπος γεννιέται απαλός και εύκαμπτος.
Όταν πεθαίνει, είναι τραχύς και άκαμπτος.
Τα δέντρα και τα φυτά γεννιούνται δροσερά και μαλακά.
Όταν πεθαίνουν, είναι ξερά και ρυτιδιασμένα.

Έτσι λοιπόν, το τραχύ και το άκαμπτο
είναι σύντροφοι του θανάτου.
Το απαλό και το εύκαμπτο
είναι οι σύντροφοι της ζωής.

Γι’ αυτό ο στρατός που δεν είναι ευέλικτος,
δεν κερδίζει καμία μάχη.
Το δέντρο που δεν λυγά εύκολα τσακίζει.

Το δυνατό και το σκληρό θα κατατροπωθούν.
Το τρυφερό και το αδύναμο θα θριαμβεύσουν.

Tao te ching