Ο αγρότης νοιάζεται για το χωράφι του

1.
Ο αγρότης νοιάζεται για το χωράφι του,
συντηρεί τα ζώα του, πληρώνει φόρους,
κάνει παιδιά, για να μην παίρνει ξένους δούλους, και
εξαρτάται από την τιμή του γάλακτος.
Οι κάτοικοι των πόλεων μιλάνε
για την αγάπη των αγροτών στη γη,
για την υγεία της αγροτιάς και λένε πως
οι αγρότες αποτελούν του έθνος το θεμέλιο.
2.
Οι κάτοικοι των πόλεων μιλάνε
για την αγάπη των αγροτών στη γη,
για την υγεία της αγροτιάς και λένε πως
οι αγρότες αποτελούν του έθνος το θεμέλιο.
Ο αγρότης νοιάζεται για το χωράφι του,
συντηρεί τα ζώα του, πληρώνει φόρους,
κάνει παιδιά, για να μην παίρνει ξένους δούλους, και
εξαρτάται από την τιμή του γάλακτος.

Μπέρτολτ Μπρεχτ