79.

Αν κάποιος σε έβλαψε και τον μισείς,
και καταφέρεις να τον εκδικηθείς,
το μίσος σου παραμένει.
Πώς μπορεί τότε η εκδίκηση να είναι κάτι καλό;

Tao te ching

 

3821906_orig