Αντρικά παιχνίδια

είχε αδυναμία στις όμορφες γυναίκες
και στα γρήγορα αυτοκίνητα
έβλεπε τους ανθρώπους θυληκού γένους
σαν κάτι το αναλώσιμο βάση των γονιδίων τους και μόνο
και του άρεσε να μεταφέρεται
από το σημείο α
στο σημείο β
σε όσο μικρότερο χρονικό διάστημα
ήταν αυτό δυνατόν
κι εγώ κάπου εκεί φίλε μου
να κοιτάω την οθόνη και να
επιβάλλω τους καινούριους μου
στόχους
στον εαυτό μου

the-woman-friends