Τι μπορώ να κάνω;

είναι αλήθεια:
ο πόνος και τα βάσανα
βοηθούν στην δημιουργία
αυτού που λέμε
τέχνη.
αν είχα την επιλογή
ποτέ δεν θα διάλεγα
αυτόν τον καταραμένο
πόνο
και τα βάσανα
για τον εαυτό μου
αλλά για κάποιο λόγο αυτά βρίσκουν
εμένα
καθώς τα πνευματικά δικαιώματα
ευπρόσδεκτα
εισέρχονται

Charles Bukowski

zoesuakay21