Σε δύο με τρεις γενιές

σε δύο με τρεις γενιές
όχι μακριά
από το τώρα
οι νύφες δεν θα ανεβαίνουν
τα σκαλιά
για χάρη
των πεθερών τους
οι τράγοι θα μείνουν
άνεργοι

σε δύο με τρεις γενιές
οι σημερινές απαγορευμένες ουσίες
θα είναι νόμιμες η λεπτή
γραμμή
που χωρίζει το νόμιμο με
το παράνομο
θα είναι
μόνο
μια μικρή -ή και
μεγάλη- επιβολή
φόρου

σε δύο με τρεις γενιές
θα ξεσπούν
οι κρίσεις η μία
μετά την άλλη -αυτό
έχει ξεκινήσει
ήδη- για να καλυφθεί
η μία και μοναδική
κρίση
αυτή της εξουσίας
ακόμα οι γονείς θα
αμφησβιτούνται
από τα ίδια τους
τα παιδιά

σε δύο με τρεις γενιές
οι πόρνες
θα αφανιστούν
-τα κανάλια θα πέσουν
σε κατάθλιψη που
θα σταματήσει το αρχαιότερο
επάγγελμα- αφού
όλοι θα πηγαίνουν
με όλους θα
γίνουμε περισσότεροι κι από
τα ποντίκια
πόλεμος θα κυρηχτεί ανάμεσα
στα δύο είδη

όχι μακριά
από το τώρα
κάτι
γελοίοι
τύποι σαν κι
εμένα θα
ανακηρυχτούν
από κάτι
γελοίες
επιτροπές
ως προφήτες και κάποιοι
ακόμα πιο
γελοίοι
τύποι θα προσκυνούν τους
μύκητες
στα οστά τους
ελπίζοντας
σε θαύματα

όλα αυτά ενώ
τα ιδιόκτητα ποτάμια
όλο και θα
στερεύουν

monet_quer