Τι λέει η αγορά – ;

Τι λέει η αγορά -τι αισθάνεται- ;

Λέει – δεν υπάρχουν ιδανικά. Read More