Υποσημείωση πάνω στη δομή των μαζών

Κάποιοι άνθρωποι είναι νέοι και τίποτα άλλο
και κάποιοι άλλοι Read More

Advertisements

Άτιτλο

επειδή δεν είμαι ελεύθερη, σκύβω το κεφάλι
επειδή σκύβω Read More