Άτιτλο

επειδή δεν είμαι ελεύθερη, σκύβω το κεφάλι
επειδή σκύβω το κεφάλι, μου πατάς το σβέρκο
επειδή πατάς το σβέρκο μου, ξεσηκώνομαι
επειδή ξεσηκώνομαι, στρέφεις τα όπλα σου εναντίον μου
επειδή στρέφεις τα όπλα σου εναντίον μου, είμαι αδύναμη
επειδή είμαι αδύναμη, γι’ αυτό δεν είμαι ελεύθερη.

Judith Malina

 Francisco_de_Goya,_Saturno_devorando_a_su_hijo_(1819-1823)_crop