Δείγμα προϊόντος όχι προς πώληση (απόσπασμα)

η ηθική είναι προϊόν
η μασέλα είναι προϊόν
η μαρμελάδα είναι προϊόν
η πολιτική είναι ένα προϊόν όπως το απορυπαντικό

ο άνθρωπος είναι προϊόν
το ναρκωτικό είναι προϊόν
το έργο τέχνης είναι προϊόν
η τέχνη έχει γίνει προϊόν

το τσατ είναι προϊόν
η περίσταση είναι προϊόν
το αντικείμενο του εγκλήματος είναι προϊόν
η υποχρέωση άδειαςε ίναι προϊόν

το somnium είναι προϊόν
η πληροφορία είναι προϊόν
ο τρόπος σκέψης είναι προϊόν
κάθε χαρακτηριστικό που μπορεί να παρασταθεί γραφικά είναι προϊόν

η γνώση είναι προϊόν
η μόρφωση είναι προϊόν
η βλακεία είναι προϊόν
ο κιτς ιησούς είναι ένα προίόν όπως όλα τ’ άλλα

η κινητικότητα είναι προϊόν
η δημιουργικότητα είναι προϊόν
η αλληλεγγύη είναι προϊόν
η σεξουαλικότητα είναι προϊόν

το πετρέλαιο είναι προϊόν
το νερό είναι προϊόν
ο αέρας είναι προϊόν
το ρεύμα είναι προϊόν

η εκπομπή για όλη την οικογένεια είναι προϊόν
ο θάνατος του ανθρώπου είναι προϊόν
ακόμα και το όνειρο είναι προϊόν
η άμεση ενσάρκωση της μεταφυσικής αύρας της ανομολόγητης πνευματικής υπεραξίας είναι προϊόν

Kai Pohl

12524023_Tetsis.limghandler