Όχι ηγέτες, παρακαλώ

ανακάλυψε τον εαυτό σου και μετά ξανά ανακάλυψε τον εαυτό σου
μην κολυμπάς στον ίδιο βάλτο
ανακάλυψε τον εαυτό σου και μετά ξανά ανακάλυψε τον εαυτό σου και
μείνε μακρυά από τα νύχια της μετριότητας.

ανακάλυψε τον εαυτό σου και μετά ξανά ανακάλυψε τον εαυτό σου,
άλλαξε τον τόνο και το σχήμα σου ώστε
ποτέ
να μην σε κατηγοριοποιήσουν.

δώσε ξανά ζωή στον εαυτό σου και

αποδέξου αυτό που είναι
μα μόνο με τους όρους που εσύ ανακάλυψες
και ξανά ανακάλυψες.

γίνε αυτοδιδακτος

και ξανά ανακάλυψε την ζωή σου γιατι πρεπει°
είναι η ζωή σου και
ειναι ιστορία
και το παρόν
ανήκει μόνο σε
‘σένα.

Charles Bukowski

images