Ούτις

«όλη η Ελλάδα καθρεφτίζεται
στο βλέμμα ενός άστεγου 
καθώς κοιτάει δυο μεσήλικες μπροστά του
να κάνουν λόγο για μεγάλη αδικία
κι αυτοί να αναφέρονται στη διαιτησία
του ΠΑΟΚ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ»

Σαμσών Ρακάς

marxism_will_give_health_to_the_sick_1954