2.

Όταν οι άνθρωποι ονομάζουν κάτι όμορφο. Κάτι άλλο γίνεται άσχημο.

Όταν οι άνθρωποι ονομάζουν κάτι καλό. Κάτι άλλο γίνεται κακό. Read More