4.

Το Ταό είναι σαν ένα πηγάδι:

Το χρησιμοποιείς συνεχώς, αλλά είναι ανεξάντλητο. Read More

Advertisements