Τα αντικείμενα της αγάπης

Η αγάπη δεν είναι κατά πρώτο λόγο μία σχέση με ένα συγκεκριμένο άτομο, είναι μία στάση, ένας προσανατολισμός του χαρακτήρα που καθορίζει το συσχετισμό Read More